لیاقت

گاهی وقتی کسی اززندگیتان می رودبیرون دارد به شمالطف می کند....

اوجای خالی به جامیگذاردبرای کسی که لیاقت انجابودن راداشته باشد...

/ 4 نظر / 23 بازدید
سامی

صبرکن سهراب!گفته بودی قایقی خواهم ساخت، دورخواهم شد ازاین خاک غریب، قایقت جادارد؟ من هم ازهمهمه ی اهل زمین دلگیرم

mohsen

شما گرچه وازه محترمی است. ولی "تو" شدن لیاقت میخواهد.و

محمد

ایـن رسـم روزگـار اسـت کافیست کمی : ساده باشی دوست داشته باشی بـبـخـشـی تـا از رویــت رد شـونـد

Kont Shout

تبریک به مناسبت این روز از یاد رفته تبریک به مناسبت گم شدن تاریخ پر افتخارمان تبریک به مناسبت ثبت نشدن این روز در تقویم ایران تبریک به مناسبت تروریست خواندن ایران و ایرانی در دنیا تبریک به مناسبت حذف نام غرورآفرین کورش بزرگ از کتاب مدارس و بالاخره تبریک به مناسبت ۷ آبان، روز جهانی کورش بزرگ